คลังภาพ
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมต้อนรับวันรายอ การขอมาอัฟ (อภัย) ซึ่งกันและกัน
งานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562
บรรยากาศการทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT)
งาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
งานประเพณีตรุษจีน 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโกลก
ทีมนาฏศิลป์ ท.3 “บางนราแฟร์ 2019”
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เทศกาล ภาษา และวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2562
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน ชั้น ป.6
กิจกรรมธารน้ำใจสู่เดือนรอมฎอน
ขบวนแห่งานศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
ขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันเทศบาล 2561
ท.3 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ท.3 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
การแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรก่อนจบการศึกษา
กิจกรรมส่งความสุขในวันฮารีรายอ
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำปีของชาวสยามรัฐกลันตัน
สีสันการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียน สังกัดเทศบาล
กีฬา-กรีฑาสี ชงโคเกมส์ 2560
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5
กิจกรรมทำดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560
บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ "เมืองคนดีวิชาการ" อบจ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วิชาเกษตร "ตอนกิ่งต้นมะนาว" โดย ครูนพรัตน์
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
Arts for Kids ศิลปะยามเช้า ของน้องๆ อนุบาล
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ (ผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียน)
นักเรียนชั้น ป.6 บำเพ็ญประโยชน์
นักเรียนมัธยมฯ บำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การอบรม The Network of speaking English รุ่นที่ 2
กิจกรรมวิสาขะ พุทธบูชา
กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดับมัธยมศึกษา
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษา
บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560
งานมหาสมโภช 65 ปี เจ้าแม่โต๊ะโมะ
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 รุ่นปี 2559
ออกกำลังกายยามเช้า นำโดย พี่บาธ ม.3
ออกกำลังกายยามเช้า กับคุณครูและน้องๆ ชั้นอนุบาล
งานอาหารจานเด็ด สุไหงโก-ลก
กิจกรรม 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ (เดินเทิดพระเกียรติ)
กิจกรรม 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ (พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร)
กิจกรรม 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ (แข่งกีฬาพื้นบ้าน)
กิจกรรม 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ (รำไม้พลอง)
พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการจัดงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะวิชาการ และ โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะสิรินธร อ.สุไหงโก-ลก
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาตอนต้น
งานตรุษจีน ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ
โครงการ "เปิดโลกการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน"
บรรยากาศห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ...ตามรอยพระบาทยาตรา"
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
กิจกรรมวันเด็กของน้องๆ อนุบาล ท.3
แปรอักษรถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้น ป.6
รวมพลังแห่งความภักดี
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี "ชงโคเกมส์ 2016"
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน อปท. ระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ" ประจำปี 2559
กิจกรรมเพื่อพ่อ โรงเรียนเทศบาล 3
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพ" 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ