กิจกรรมวิสาขะ พุทธบูชา
10 พ.ค. 2560

10 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมวิสาขะ พุทธบูชา
เดิน-วิ่งสมาธิ ณ วัดโก-ลกเทพวิมล สุไหงโก-ลก

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
บรรยากาศการทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT)
12 มี.ค. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันเทศบาล 2561
18 เม.ย. 61
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ
6 ม.ค. 60