เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
1 ก.พ. 61
ท่านนายกสุชาดาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการกวนอาซูรอ
26 ก.ย. 60
ข่าวทั้งหมด >>
กิจกรรมวันนี้
มอบวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (อนุบาล 2, ป.6, ม.3)
กิจกรรมทั้งหมด >>
กิจกรรมส่งความสุขในวันฮารีรายอ
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
คลังภาพทั้งหมด >>
Sport Activity ๔.๐ นราธิวาส
พิธีมอบวุฒิบัตรเทศบาลเมืองสุไหงโก`ลก
โรงเรียนเทศบาล 3 แปลอักษร | 9 ม.ค.60
โรงเรียนเทศบาล 3 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | 30 ธ.ค.59
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล3 | 27 ธ.ค.59
อาคารอนุบาลศรีมาลา
วิดีโอทั้งหมด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม