การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
1 เม.ย. 2561

1 เมษายน 2561

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬามหาราช

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
งานมหาสมโภช 65 ปี เจ้าแม่โต๊ะโมะ
19 เม.ย. 60
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
16 ม.ค. 60
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ...ตามรอยพระบาทยาตรา"
20 ม.ค. 60