โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษา
3 พ.ค. 2560

1 - 3 พฤษภาคม 2560
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ระดับประถมศึกษา
ณ ศูนย์ อปท.48 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 2560
14 มิ.ย. 60
นักเรียนชั้น ป.6 บำเพ็ญประโยชน์
18 พ.ค. 60
วิชาเกษตร "ตอนกิ่งต้นมะนาว" โดย ครูนพรัตน์
31 พ.ค. 60