โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษา
3 พ.ค. 2560

1 - 3 พฤษภาคม 2560
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ระดับประถมศึกษา
ณ ศูนย์ อปท.48 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 รุ่นปี 2559
9 เม.ย. 60
ท.3 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
2 เม.ย. 61
สีสันการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียน สังกัดเทศบาล
1 ส.ค. 60