โครงการสัปดาห์ห้องสมุด และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
17 ส.ค. 2560
<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 16 มิถุนายน 2559
20 ก.ย. 59
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี "ชงโคเกมส์ 2016"
20 ก.ย. 59
บรรยากาศการทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT)
12 มี.ค. 62