ผลงานโรงเรียน
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยรองผู้อำนวยการสุจิตรา หมื่นพวงศ์
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวพิมพ์พิชชา ดำโข
ข่าวล่าสุด
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
1 ก.พ. 61
ท่านนายกสุชาดาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการกวนอาซูรอ
26 ก.ย. 60
ท่านนายกสุชาดา พบปะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
26 ก.ย. 60
ครู ท.3 เข้าร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
26 ก.ย. 60
คุณครู ท.3 เข้าอบรมสีน้ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ
25 ก.ย. 60