ประกาศผลสอบเข้าเรียน อ.1, อ.2, ป.1 และ ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2566
28 ก.พ. 2566

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2

การรายงานตัว: วันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) พร้อมผู้ปกครอง

การแต่งกาย: ชั้นอนุบาล 2 แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม

หลักฐานที่ใช้รายงานตัว:

  • สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ
  • ค่าใช้จ่ายแรกเข้าและค่าเอกสารเรียนปรับพื้นฐาน คนละ 1,800 บาท

หมายเหตุ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป)

การรายงานตัว: วันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) พร้อมผู้ปกครอง

การแต่งกาย: แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม

หลักฐานที่ใช้รายงานตัว:

  • สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ
  • ค่าใช้จ่ายแรกเข้าและค่าเอกสารเรียนปรับพื้นฐาน คนละ 300 บาท

หมายเหตุ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
จนท.สาธารณสุขฉีดวัคซีน HPV ให้นักเรียน ท.3
18 ส.ค. 66
ครูและนักเรียนชั้น ม.2 ร่วมกิจกรรมในโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต "กิจกรรมปาเต๊ะ บาติกดูงามตา"
16 ส.ค. 66
ข่าวอื่นๆ
ท.3 จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 ส.ค. 66
มัธยมต้น ท.3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส
9 ส.ค. 66
ผอ. คณะครู และนักเรียน ท.3 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดทองดีประชาราม
1 ส.ค. 66