ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
1 ธันวาคม 2563
เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
4 ธันวาคม 2563
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2563
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคม 2563
หยุดพิเศษตามมติ ครม.
14 ธันวาคม 2563
ส่งเอกสารชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
15 ธันวาคม 2563
ส่งเอกสารชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
16 ธันวาคม 2563
ส่งเอกสารชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
17 ธันวาคม 2563
ส่งเอกสารชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
งานทำบุญโรงเรียนฝ่ายอนุบาล (พุทธ, อิสลาม) ประจำปี 2563
18 ธันวาคม 2563
ส่งเอกสารชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
22 ธันวาคม 2563
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563, แจ้งผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2563
23 ธันวาคม 2563
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563, แจ้งผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2563
24 ธันวาคม 2563
งานทำบุญโรงเรียนฝ่ายประถม-มัธยม (พุทธ, อิสลาม) ประจำปี 2563
30 ธันวาคม 2563
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาว ท.3 (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
31 ธันวาคม 2563
หยุดวันสิ้นปี
ข่าวล่าสุด
ท.3 สงบนิ่งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 63
มูลนิธิวิภาวดีรังสิตมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ท.3
8 ต.ค. 63
รุ่นพี่ ม.3 ร่วมร้องเพลงเปิดหมวกช่วยซื้อชุดพละให้น้อง
6 ต.ค. 63
ครูและนักเรียนชาวพุทธ ร่วมชักพระในวันออกพรรษา 2563
3 ต.ค. 63
นายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2563
28 ก.ย. 63