ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2561
5 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
7 มิถุนายน 2561
วันไหว้ครู
15 มิถุนายน 2561
หยุดวันฮารีรายออีดิลฟิตรี
20 มิถุนายน 2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต้  ณ  เทศบาลนครสงขลา

21 มิถุนายน 2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต้  ณ  เทศบาลนครสงขลา

22 มิถุนายน 2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต้  ณ  เทศบาลนครสงขลา

26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
27 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
28 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือโลก (1 ก.ค.2561)
ข่าวล่าสุด
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
30 พ.ค. 61
ท.3 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
29 พ.ค. 61
คณะผู้บริหารและครูเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่ รพ.สุไหงโก-ลก
25 พ.ค. 61
ท.3 จัดกิจกรรมธารน้ำใจสู่เดือนรอมฎอน
25 พ.ค. 61
นักเรียน ท.3 ร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
22 พ.ค. 61