ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
หยุดวันปีใหม่
2 มกราคม 2561
หยุดชดเชยวันสิ้นปี
13 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ
16 มกราคม 2561
วันครูแห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
ท่านนายกสุชาดาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการกวนอาซูรอ
26 ก.ย. 60
ท่านนายกสุชาดา พบปะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
26 ก.ย. 60
ครู ท.3 เข้าร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
26 ก.ย. 60
คุณครู ท.3 เข้าอบรมสีน้ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ
25 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการนิทรรศการวิชาการ ประจำปี 2560
25 ก.ย. 60