ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2562
2 กุมภาพันธ์ 2562
สอบ O-Net ปีการศึกษา 2561
3 กุมภาพันธ์ 2562
สอบ O-Net ปีการศึกษา 2561
4 กุมภาพันธ์ 2562
งานตรุษจีน
5 กุมภาพันธ์ 2562
หยุดวันตรุษจีน
11 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ
12 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ
14 กุมภาพันธ์ 2562
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทม.สุไหงโก-ลก
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ
15 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ
17 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3)
18 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.1)
19 กุมภาพันธ์ 2562
หยุดวันมาฆบูชา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3)
20 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.3)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทความสามารถพิเศษ)
21 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืออนุบาล (อ.1 - 3)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.2)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ (ป.4)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ (ป.5 - 6)
22 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ (ป.5 - 6)
23 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 , อ.2 , ป.1 และ ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2562
24 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 , อ.2 , ป.1 และ ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทความสามารถพิเศษ) รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทความสามารถพิเศษ) รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทความสามารถพิเศษ) รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2562
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT) สำหรับนักเรียน ป.3 , ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวล่าสุด
ท.3 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
11 ก.พ. 62
คณะครูและนักเรียน ม.2 ร่วมงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
8 ก.พ. 62
ทีมสรภัญญะ ท.3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ ระดับจังหวัด
7 ก.พ. 62
นักเรียน ท.3 คว้ารางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เนื่องในวันตรุษจีนที่เบตง
5 ก.พ. 62
นักเรียน ท.3 ชนะเลิศการประกวดหนูน้อยตรุษจีน ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
4 ก.พ. 62