ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2560
3 ตุลาคม 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
4 ตุลาคม 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
5 ตุลาคม 2560
หยุดวันออกพรรษา
6 ตุลาคม 2560
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 1/2560)
7 ตุลาคม 2560
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 1/2560)
8 ตุลาคม 2560
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 1/2560)
9 ตุลาคม 2560
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 1/2560)
10 ตุลาคม 2560
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 1/2560)
11 ตุลาคม 2560
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 1/2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
12 ตุลาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 1/2560)
13 ตุลาคม 2560
หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
14 ตุลาคม 2560
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
15 ตุลาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
16 ตุลาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
17 ตุลาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
18 ตุลาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
19 ตุลาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
20 ตุลาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
23 ตุลาคม 2560
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
31 ตุลาคม 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
ข่าวล่าสุด
ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์พบปะพูดคุยกับน้องๆ ท.3
11 ก.ย. 60
ธนาคารออมสินมอบน้ำดื่มให้ ท.3 เพื่อสนับสนุนกีฬานักเรียน
11 ก.ย. 60
นักเรียน ท.3 ได้รางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560
11 ก.ย. 60
นักเรียน ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกล ไร้ควัน"
7 ก.ย. 60
แฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล งาน OTOP ครั้งที่ 3
7 ก.ย. 60