ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
10 มกราคม 2565
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564
11 มกราคม 2565
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564
12 มกราคม 2565
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564
13 มกราคม 2565
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564
14 มกราคม 2565
ส่งข้อสอบกลางภาคที่ 2/2564 แบบ On-hand และ On-line
ข่าวล่าสุด
ท.3 เปิดเรียนแบบ On-site วันแรก
17 ม.ค. 65
พ่อค้า แม่ค้า และแม่ครัว ท.3 เตรียมพร้อมเปิด On Site
13 ม.ค. 65
ท.3 เปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 ม.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
6 ม.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระับการแพร่ระบาด โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
5 ม.ค. 65