ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
หยุดวันปีใหม่
11 มกราคม 2563
วันเด็กแห่งชาติ
16 มกราคม 2563
วันครูแห่งชาติ
21 มกราคม 2563
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทศกาล ภาษา และวัฒนธรรมจีน
27 มกราคม 2563
หยุดชดเชยวันตรุษจีน
28 มกราคม 2563
สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 (ป.6, ม.3)
29 มกราคม 2563
สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 (ป.6, ม.3)
30 มกราคม 2563
สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 (ป.6, ม.3)
ข่าวล่าสุด
ท.3 ร่วมกิจกรรมงานฉลองอาคารสงเคราะห์ชาวสุไหงโกลกสามัคคีและวันไหว้ขนมบัวลอย
22 ธ.ค. 62
จิตอาสา ท.3 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม
22 ธ.ค. 62
ทีมกรีฑา ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง พหุวัฒนธรรม 2019 ปัตตานี
21 ธ.ค. 62
งานทำบุญโรงเรียน พิธีทางศาสนาอิสลาม ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาล ท.3
20 ธ.ค. 62
งานทำบุญโรงเรียน ทางศาสนาพุทธ ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาล ท.3
20 ธ.ค. 62