ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
วันหยุดฮารีรายออีดิลฟิตรี
13 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู
19 มิถุนายน 2562
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ระดับภาคใต้ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2562
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ระดับภาคใต้ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 มิถุนายน 2562
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ระดับภาคใต้ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติดโลก
การแข่งขันกีฬาสี "ชงโคเกมส์" (ประถมฯ)
27 มิถุนายน 2562
การแข่งขันกีฬาสี "ชงโคเกมส์" (ประถมฯ)
28 มิถุนายน 2562
การแข่งขันกีฬาสี "ชงโคเกมส์" (ประถมฯ)
29 มิถุนายน 2562
การแข่งขันกีฬาสี "ชงโคเกมส์" (มัธยมฯ)
30 มิถุนายน 2562
การแข่งขันกีฬาสี "ชงโคเกมส์" (มัธยมฯ)
ข่าวล่าสุด
คณะครู ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
24 เม.ย. 62
ท.3 ร่วมจัดบูธและโชว์การแสดงในงานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562
24 เม.ย. 62
กองช่างเทศบาลปรับภูมิทัศน์อนุบาล ท.3 ก่อนเปิดภาคเรียน
23 เม.ย. 62
ครูและนักเรียน ท.3 ร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2562
13 เม.ย. 62
ครูและนักเรียน ท.3 ร่วมกิจกรรม NCC Minimarathon 2019
7 เม.ย. 62