ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
4 ตุลาคม 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
7 ตุลาคม 2562
สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2562
8 ตุลาคม 2562
สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2562
9 ตุลาคม 2562
สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2562
10 ตุลาคม 2562
สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2562
11 ตุลาคม 2562
สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2562
14 ตุลาคม 2562
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
15 ตุลาคม 2562
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
20 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
21 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
22 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
23 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
25 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
26 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
27 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
28 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
29 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
30 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
ข่าวล่าสุด
ท.3 ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
13 ต.ค. 62
ครูและนักเรียน ท.3 ร่วมกิจกรรม RUN FOR HEART ครั้งที่ 2
29 ก.ย. 62
นักเรียน ป.6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนชาวนา
26 ก.ย. 62
นายกเทศมนตรีใให้เกียรติเปิดโครงการนิทรรศการวิชาการ และโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562
25 ก.ย. 62
ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 3 สุไหงโกลก มินิมาราธอน ครั้งที่​ 6
1 ก.ย. 62