ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
1 มิถุนายน 2564
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นอนุบาล 2
2 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นอนุบาล 3
3 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
7 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
10 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข่าวล่าสุด
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น อ.1-ม.3 ปีการศึกษา 2564
19 พ.ค. 64
ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
15 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15 พ.ค. 64
กำหนดการรับผลการเรียน
8 เม.ย. 64
ประกาศยกเลิกพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
5 เม.ย. 64