ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2560
3 พฤศจิกายน 2560
วันลอยกระทง
11 พฤศจิกายน 2560
ประชุมผู้ปกครอง
แจ้งผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
24 พฤศจิกายน 2560
วันมหาธีรราชเจ้า (ลูกเสือวางพวงมาลา)
ข่าวล่าสุด
ท่านนายกสุชาดาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการกวนอาซูรอ
26 ก.ย. 60
ท่านนายกสุชาดา พบปะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
26 ก.ย. 60
ครู ท.3 เข้าร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
26 ก.ย. 60
คุณครู ท.3 เข้าอบรมสีน้ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ
25 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการนิทรรศการวิชาการ ประจำปี 2560
25 ก.ย. 60