ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
1 พฤษภาคม 2564
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
5 พฤษภาคม 2564
ส่งเอกสารชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด
17 พฤษภาคม 2564
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
ข่าวล่าสุด
กำหนดการรับผลการเรียน
8 เม.ย. 64
ประกาศยกเลิกพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
5 เม.ย. 64
กลุ่มงานจิตเวช รพ.โก-ลก จัดโครงการ "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย"
29 มี.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4 มี.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
4 มี.ค. 64