ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2561
หยุดวันมาฆบูชา
6 มีนาคม 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
7 มีนาคม 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
8 มีนาคม 2561
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2560)
9 มีนาคม 2561
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2560)
14 มีนาคม 2561
ส่งคะแนน ป.6, ม.3 ที่ฝ่ายทะเบียน
20 มีนาคม 2561
ส่งเอกสารชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด
21 มีนาคม 2561
ส่งเอกสารชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด
22 มีนาคม 2561
มอบวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (อนุบาล 2, ป.6, ม.3)
30 มีนาคม 2561
แจ้งผลการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2560
ข่าวล่าสุด
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
1 ก.พ. 61
ท่านนายกสุชาดาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการกวนอาซูรอ
26 ก.ย. 60
ท่านนายกสุชาดา พบปะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
26 ก.ย. 60
ครู ท.3 เข้าร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
26 ก.ย. 60
คุณครู ท.3 เข้าอบรมสีน้ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ
25 ก.ย. 60