ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2562
1 เมษายน 2562
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2561
2 เมษายน 2562
งาน 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ
7 เมษายน 2562
งานอาหารจานเด็ด
8 เมษายน 2562
งานอาหารจานเด็ด
9 เมษายน 2562
งานอาหารจานเด็ด
10 เมษายน 2562
งานอาหารจานเด็ด
11 เมษายน 2562
งานอาหารจานเด็ด
13 เมษายน 2562
งานวันสงกรานต์
22 เมษายน 2562
นักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2562 เรียนปรับพื้นฐาน
24 เมษายน 2562
วันเทศบาล
ข่าวล่าสุด
ตัวแทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ท.3
14 มี.ค. 62
ครู ท.3 เข้าร่วมการอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์
11 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 62