ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
สอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 (ป.6, ม.3)
2 กุมภาพันธ์ 2563
สอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 (ป.6, ม.3)
6 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทม.สุไหงโก-ลก (วันที่โดยประมาณ)
7 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทม.สุไหงโก-ลก (วันที่โดยประมาณ)
10 กุมภาพันธ์ 2563
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
11 กุมภาพันธ์ 2563
สัปดาห์เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
12 กุมภาพันธ์ 2563
สัปดาห์เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
13 กุมภาพันธ์ 2563
สัปดาห์เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
14 กุมภาพันธ์ 2563
สัปดาห์เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (ความสามารถพิเศษ)
18 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (ความสามารถพิเศษ)
19 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (ความสามารถพิเศษ)
22 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (ทั่วไป)
23 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (ทั่วไป)
ข่าวล่าสุด
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ม.ค. 63
ผอ. ท.3 ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ม.ค. 63
นักเรียน ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)
19 ม.ค. 63
นักเรียน ป.4-6 เข้าร่วมโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด
17 ม.ค. 63
ผู้บริหารและคณะครู ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
16 ม.ค. 63