ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
สอบปลายวัดผลปลายปีการศึกษา 2562
3 มีนาคม 2563
สอบปลายวัดผลปลายปีการศึกษา 2562
4 มีนาคม 2563
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2562)
นักเรียนชั้น ป.3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
5 มีนาคม 2563
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2562)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น อ.1 , อ.2 ,ป.1 และ ม.1 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2563
6 มีนาคม 2563
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2562)
7 มีนาคม 2563
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2562)
8 มีนาคม 2563
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2562)
9 มีนาคม 2563
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2562)
10 มีนาคม 2563
สอบแก้ตัว (ภาคเรียนที่ 2/2562)
11 มีนาคม 2563
ป.6 , ม.3 ส่งคะแนนให้ฝ่ายทะเบียนโรงเรียน
12 มีนาคม 2563
การแข่งขันทักษะวิชาการเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
13 มีนาคม 2563
ส่งคะแนน ป.6, ม.3 ที่ฝ่ายทะเบียน
การแข่งขันทักษะวิชาการเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
14 มีนาคม 2563
รับรายงานตัวนักเรียนชั้น อ.1 , อ.2 ,ป.1 และ ม.1 (ประเภททั่วไป) ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 (09.00 - 12.00 น.)
(เวลา 09:00-12:00 น.)
17 มีนาคม 2563
พิธีมอบวุฒิบัตร / ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (อนุบาล 3 , ป.6 , ม.3)
19 มีนาคม 2563
โครงการพัฒนาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา
20 มีนาคม 2563
ส่งเอกสารชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด
โครงการพัฒนาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา
31 มีนาคม 2563
แจ้งผลการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 (รับสมุดพก)
ข่าวล่าสุด
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ อนุบาล 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มัธยม 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ
21 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ม.ค. 63