กิจกรรมเพื่อพ่อ โรงเรียนเทศบาล 3
20 ก.ย. 2559
<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5
30 มิ.ย. 60
กิจกรรม 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ (รำไม้พลอง)
2 เม.ย. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้น ป.6
5 ม.ค. 60