การอบรม The Network of speaking English รุ่นที่ 2
13 พ.ค. 2560

11-13 พฤษภาคม 2560
การอบรม The Network of speaking English รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมมหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
# It 's a very fun training.

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 2560
14 มิ.ย. 60
กิจกรรม 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ (แข่งกีฬาพื้นบ้าน)
2 เม.ย. 60
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
14 ม.ค. 60