การอบรม The Network of speaking English รุ่นที่ 2
13 พ.ค. 2560

11-13 พฤษภาคม 2560
การอบรม The Network of speaking English รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมมหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
# It 's a very fun training.

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
16 ม.ค. 60
สีสันการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียน สังกัดเทศบาล
1 ส.ค. 60
กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดับมัธยมศึกษา
9 พ.ค. 60