งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
16 ม.ค. 2560

งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมวิสาขะ พุทธบูชา
10 พ.ค. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
8 มิ.ย. 60
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน ชั้น ป.6
25 พ.ค. 61