งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
16 ม.ค. 2560

งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 รุ่นปี 2559
9 เม.ย. 60
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5
30 มิ.ย. 60
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ (ผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียน)
24 พ.ค. 60