งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
16 ม.ค. 2560

งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
งาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
8 ก.พ. 62
ทีมนาฏศิลป์ ท.3 “บางนราแฟร์ 2019”
2 ก.พ. 62
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำปีของชาวสยามรัฐกลันตัน
4 ส.ค. 60