กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
20 ก.ย. 2559

13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
- กิจกรรมการกวนข้าวทิพย์
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ทม.สุไหงโก-ลก

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมธารน้ำใจสู่เดือนรอมฎอน
25 พ.ค. 61
บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ "เมืองคนดีวิชาการ" อบจ.สุราษฎร์ธานี
22 มิ.ย. 60
นักเรียนชั้น ป.6 บำเพ็ญประโยชน์
18 พ.ค. 60