ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 รุ่นปี 2559
9 เม.ย. 2560

สายสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับลูกศิษย์ พี่กับน้อง และเพื่อนกับเพื่อน จะคงอยู่ตลอดไป

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมวันเด็กของน้องๆ อนุบาล ท.3
13 ม.ค. 60
ท.3 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
2 เม.ย. 61
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
14 ม.ค. 60