บรรยากาศการทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT)
12 มี.ค. 2562
<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
17 ส.ค. 60
กิจกรรมเพื่อพ่อ โรงเรียนเทศบาล 3
20 ก.ย. 59
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เทศกาล ภาษา และวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2562
29 ม.ค. 62