ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
14 ม.ค. 2560

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
"เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

ขอบคุณภาพจาก คุณครูมนัส มรรคาเขต

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
1 เม.ย. 61
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 2560
14 มิ.ย. 60
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ
6 ม.ค. 60