ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
14 ม.ค. 2560

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
"เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

ขอบคุณภาพจาก คุณครูมนัส มรรคาเขต

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
ขบวนแห่งานศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
8 พ.ค. 61
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันเทศบาล 2561
18 เม.ย. 61
งาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
8 ก.พ. 62