กิจกรรมวันวิสาขบูชา
29 พ.ค. 2561

29 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
ออกกำลังกายยามเช้า กับคุณครูและน้องๆ ชั้นอนุบาล
9 เม.ย. 60
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
6 ก.ย. 60
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพ" 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ
20 ก.ย. 59