คลิปวิดีโอ
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Sport Activity ๔.๐ นราธิวาส
พิธีมอบวุฒิบัตรเทศบาลเมืองสุไหงโก`ลก
อาคารอนุบาลศรีมาลา
เพลงบางระจัน ต้อนรับคณะลูกเสือ อินโดนีเซีย
วิ่งผลัด 8 x 50 (ครู) กีฬากลุ่มเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปี 59
วงเมโลเดียน เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
06/08/58 พิธีเปิดกีฬาสีเทศบาล 3 วิมุกตายน
ตัวแทนโรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
มอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง อ.สุไหงโก-ลก
วงโย ท.3 โกลก เปิดงาน