คลิปวิดีโอ
Sport Activity ๔.๐ นราธิวาส
พิธีมอบวุฒิบัตรเทศบาลเมืองสุไหงโก`ลก
โรงเรียนเทศบาล 3 แปลอักษร | 9 ม.ค.60
โรงเรียนเทศบาล 3 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | 30 ธ.ค.59
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล3 | 27 ธ.ค.59
อาคารอนุบาลศรีมาลา
เพลงบางระจัน ต้อนรับคณะลูกเสือ อินโดนีเซีย
บรรยากาศกีฬา รร.สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 7 ก.ย.59
วิ่งผลัด 8 x 50 (ครู) กีฬากลุ่มเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปี 59
โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา ร่วมให้การต้อนรับดารา 20 ส.ค.59
วงเมโลเดียน เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 29 มิ.ย.59
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 3
06/08/58 พิธีเปิดกีฬาสีเทศบาล 3 วิมุกตายน
ตัวแทนโรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
มอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง อ.สุไหงโก-ลก
วงโย ท.3 โกลก เปิดงาน