การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน อปท. ระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ" ประจำปี 2559
20 ก.ย. 2559

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ" ประจำปี 2559 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาในการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สีสันการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียน สังกัดเทศบาล
1 ส.ค. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้น ป.6
5 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
1 เม.ย. 61