การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี "ชงโคเกมส์ 2016"
20 ก.ย. 2559

ขอขอบคุณ...คุณครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน...ที่ร่วมกันสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคี...ให้เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี "ชงโคเกมส์ 2016"...

เตรียมตัวให้พร้อมกับงานต่อไปของเรา...
กีฬา-กรีฑากลุ่ม รร. สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สู้ๆ นะคะ

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
14 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
6 ก.ย. 60
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เทศกาล ภาษา และวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2562
29 ม.ค. 62