กีฬา-กรีฑาสี ชงโคเกมส์ 2560
18 ก.ค. 2560
<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน อปท. ระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ" ประจำปี 2559
20 ก.ย. 59
กิจกรรมเพื่อพ่อ โรงเรียนเทศบาล 3
20 ก.ย. 59
ขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์
18 เม.ย. 61