ดาวน์โหลดเอกสาร
ตารางสอบประถมศึกษา
ตารางสอบมัธยมศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับการควบคุม COVID-19
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564
ข่าวล่าสุด
ท.3 เปิดเรียนแบบ On-site วันแรก
17 ม.ค. 65
พ่อค้า แม่ค้า และแม่ครัว ท.3 เตรียมพร้อมเปิด On Site
13 ม.ค. 65
ท.3 เปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 ม.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
6 ม.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระับการแพร่ระบาด โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
5 ม.ค. 65