รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวพิมพ์พิชชา ดำโข
25 ม.ค. 2560

รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย...นางสาวพิมพ์พิชชา  ดำโข   ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

เอกสารประกอบ มีดังนี้
บทคัดย่อ
ชุดที่ 1แหล่งน้ำในท้องถิ่น
ชุดที่ 2 สมบัติบางประการของน้ำ
ชุดที่ 3 คุณภาพของน้ำ
ชุดที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ชุดที่ 5 อากาศรอบตัวเรา
ชุดที่ 6 สมบัติของอากาศ
ชุดที่ 7 ส่วนประกอบของอากาศ
ชุดที่ 8 สิ่งเจือปนในอากาศ
ชุดที่ 9 อุณหภูมิของอากาศ
ชุดที่ 10 การเคลื่อนที่ของอากาศ

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ตารางสอนปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65
ท.3 ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
13 เม.ย. 65
ข่าวอื่นๆ