ท.3 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
11 ก.พ. 62
คณะครูและนักเรียน ม.2 ร่วมงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
8 ก.พ. 62
ข่าวทั้งหมด >>
กิจกรรมวันนี้
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 , อ.2 , ป.1 และ ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทั้งหมด >>
งาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
งานประเพณีตรุษจีน 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโกลก
ทีมนาฏศิลป์ ท.3 “บางนราแฟร์ 2019”
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เทศกาล ภาษา และวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2562
คลังภาพทั้งหมด >>
Sport Activity ๔.๐ นราธิวาส
พิธีมอบวุฒิบัตรเทศบาลเมืองสุไหงโก`ลก
โรงเรียนเทศบาล 3 แปลอักษร | 9 ม.ค.60
โรงเรียนเทศบาล 3 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | 30 ธ.ค.59
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล3 | 27 ธ.ค.59
อาคารอนุบาลศรีมาลา
วิดีโอทั้งหมด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์
23 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรม