ตัวแทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ท.3
14 มี.ค. 62
ครู ท.3 เข้าร่วมการอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์
11 มี.ค. 62
ข่าวทั้งหมด >>
กิจกรรมวันนี้
กิจกรรมทั้งหมด >>
บรรยากาศการทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT)
งาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
งานประเพณีตรุษจีน 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโกลก
ทีมนาฏศิลป์ ท.3 “บางนราแฟร์ 2019”
คลังภาพทั้งหมด >>
Sport Activity ๔.๐ นราธิวาส
พิธีมอบวุฒิบัตรเทศบาลเมืองสุไหงโก`ลก
โรงเรียนเทศบาล 3 แปลอักษร | 9 ม.ค.60
โรงเรียนเทศบาล 3 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | 30 ธ.ค.59
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล3 | 27 ธ.ค.59
อาคารอนุบาลศรีมาลา
วิดีโอทั้งหมด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรม