ท.3 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
18 มี.ค. 2565

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กิจการนักเรียน) มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อขอบคุณที่ทุกคนมีจิตอาสาในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียน

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ประกาศผลสอบเข้าเรียน อ.1, อ.2, ป.1 และ ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2566
28 ก.พ. 66
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
19 ก.พ. 66
ข่าวอื่นๆ
นักเรียน ท.3 ร่วมแสดงกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ชาวไทยชายแดนใต้
5 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบความสามารถพิเศษ
10 ก.พ. 66
ท.3 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
6 ก.พ. 66