ท.3 ร่วมกับ หจก.เซ่งเฮงจั่น มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
29 ก.ค. 2564

 

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ร่วมกับ หจก.เซ่งเฮงจั่น สุไหงโก-ลก มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพค สนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แด่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาฉีดวัคซีน
<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ผลการประกวดคัดลายมือกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564
13 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น อ.1-ม.3 ปีการศึกษา 2564
19 พ.ค. 64
ข่าวอื่นๆ