ประกาศ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15 พ.ค. 2564

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จากเดิม 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งเพื่อทราบต่อไป

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น อ.1-ม.3 ปีการศึกษา 2564
19 พ.ค. 64
ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
15 พ.ค. 64
ข่าวอื่นๆ