ประกาศ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15 พ.ค. 2564

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จากเดิม 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งเพื่อทราบต่อไป

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เรียนแบบ On-line)
1 พ.ย. 64
คณะครู ท.3 ร่วมกันพัฒนาโรงครัววัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
23 ต.ค. 64
ข่าวอื่นๆ
นักเรียน ท.3 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 1 (เพิ่มเติม)
21 ต.ค. 64
ผอ. ท.3 ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียน อาคารเรียน
21 ต.ค. 64
แม่ครัว ท.3 ร่วมกันทำความสะอาดห้องประกอบอาหารและโรงอาหาร
20 ต.ค. 64