ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
15 พ.ค. 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
สามารถเข้าไปดูได้ที่

http://www.t3sk.ac.th/wdocument.php

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เรียนแบบ On-line)
1 พ.ย. 64
คณะครู ท.3 ร่วมกันพัฒนาโรงครัววัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
23 ต.ค. 64
ข่าวอื่นๆ
จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน
18 ก.ย. 64
นักเรียน ท.3 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 1 (เพิ่มเติม)
21 ต.ค. 64
แม่ครัว ท.3 ร่วมกันทำความสะอาดห้องประกอบอาหารและโรงอาหาร
20 ต.ค. 64