ประกาศยกเลิกพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
5 เม.ย. 2564

ร.ร.เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

ขอยกเลิกพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขออภัยมา ณ ที่นี้

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น อ.1-ม.3 ปีการศึกษา 2564
19 พ.ค. 64
ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
15 พ.ค. 64
ข่าวอื่นๆ
ประกาศ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15 พ.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
4 มี.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4 มี.ค. 64