ประกาศยกเลิกพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
5 เม.ย. 2564

ร.ร.เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

ขอยกเลิกพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขออภัยมา ณ ที่นี้

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 ร่วมกับ หจก.เซ่งเฮงจั่น มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
29 ก.ค. 64
ผลการประกวดคัดลายมือกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564
13 ก.ค. 64
ข่าวอื่นๆ