กำหนดการรับผลการเรียน
8 เม.ย. 2564

กำหนดการรับผลการเรียน

19 เมษายน 2564

 • อ.1-2 อาคารทองอุไร (ฝ่ายอนุบาล) เวลา 09:00 - 11.00 น.
 • ป.6 อาคารปาริชาต เวลา 09:00 - 11.00 น.
 • ม.1-3 อาคารปาริชาต เวลา 13.00 - 15.00 น.

20 เมษายน 2564

 • อ.3 อาคารทองอุไร (ฝ่ายอนุบาล) เวลา 09:00 - 11.00 น.
 • ป.1 อาคารชงโค เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • ป.2 อาคารปาริชาต เวลา 09:00 - 11.00 น.
 • ป.3 อาคารชงโค เวลา 13.00 - 15.00 น.
 • ป.4 โรงอาหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.
 • ป.5 อาคารปาริชาต เวลา 13.00 - 15.00 น.

หมายเหตุ

 1. ขอความกรุณาผู้ที่มารับผลการเรียน สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียน
 2. ขอให้นักเรียนที่มารับผลการเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
 3. หากนักเรียนไม่อยู่ในพื้นที่หรือไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง อนุญาตให้ผู้ปกครองมารับแทนได้
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 073-611246
<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 ร่วมกับ หจก.เซ่งเฮงจั่น มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
29 ก.ค. 64
ผลการประกวดคัดลายมือกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564
13 ก.ค. 64
ข่าวอื่นๆ