นายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการ Covid-19 ของ ท.3 ก่อนเปิดเรียน
29 มิ.ย. 2563

ท่านนายกสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองสุไหงโกลก ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ก่อนเปิดเรียน

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
ท.3 ต้อนรับคณะผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายที่มารับตำแหน่งใหม่ในสำนักการศึกษา ทม.สก.
2 ก.ค. 63
นายกเทศมนตรีติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของ ท.3 เปิดเรียนวันแรก
1 ก.ค. 63
โรงอาหารของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3 ก.ค. 63