นายกเทศมนตรีติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของ ท.3 เปิดเรียนวันแรก
1 ก.ค. 2563

ท่านนายกฯ สุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงานกองคลังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ในวันเปิดเรียนวันแรก

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
นายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการ Covid-19 ของ ท.3 ก่อนเปิดเรียน
29 มิ.ย. 63
การมารับนักเรียนชั้นอนุบาลกลับบ้าน
3 ก.ค. 63
โรงอาหารของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3 ก.ค. 63