โรงอาหารของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3 ก.ค. 2563

ทางโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ได้เน้นย้ำให้แม่ครัว รวมถึงผู้ประกอบการในโรงอาหารของโรงเรียน ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การปรุงอาหาร การจัดเตรียมอาหาร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การทำความสะอาดสถานที่และอุปกณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความมั่นใจในมาตรการป้องกันของโรงเรียน

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 63
นายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการ Covid-19 ของ ท.3 ก่อนเปิดเรียน
29 มิ.ย. 63
นายกเทศมนตรีติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของ ท.3 เปิดเรียนวันแรก
1 ก.ค. 63