การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 2563

ตามที่ทางโรงเรียนได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียนจากเดิม พักรับประทานอาหารกลางวันในเวลาเดียวกันจำนวน 2 ชั้นเรียน เป็น ช่วงเวลาละ 1 ชั้นเรียน ดังที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบไปแล้วนั้น

ผลจากการประเมินและสังเกตการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนตามรูปแบบใหม่ คือ ช่วงเวลาละ 1 ชั้นเรียน ทำให้พบปัญหา คือ นักเรียนรับประทานอาหารไม่ทันตามเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ที่ยังเป็นเด็กเล็ก ซึ่งต้องใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานกว่าชั้นอื่น ส่งผลให้เวลาในการรับประทานอาหารไม่เป็นไปตามที่กำหนด และทำให้เวลาในการรับประทานอาหารของชั้นอื่นๆ ช้าตามไปด้วย

จากปัญหาดังกล่าวนี้...ทีมผู้บริหารจึงได้เชิญหัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้น มาชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่าปัญหาเกิดจากการที่นักเรียนรับประทานอาหารไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ทำให้นักเรียนที่จะเข้าไปรับประทานอาหารในชั้นต่อไปต้องรอ เนื่องจากไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ที่ว่างให้รับประทานได้

ทางโรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาโดยจัดเตรียมสถานที่สำหรับรับประทานอาหารให้นักเรียนเพิ่มเติม โดยให้นักเรียนพักในเวลาเดียวกัน 2 ชั้นเรียน แต่แยกสถานที่พักกลางวันเป็น 2 อาคาร คือ อาคารวาสนา และอาคารปาริชาต ทำให้การรับประทานอาหารของนักเรียนในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนแต่ละชั้นสามารถรับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรีบร้อน และลดความแออัดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ช่วงแรกของการเปิดเรียนอาจพบปัญหาบ้าง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ตามชีวิตวิถีใหม่ New normal แต่เราจะร่วมกับปรับร่วมกันแก้ให้ดียิ่งขึ้น

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 สงบนิ่งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 63
มูลนิธิวิภาวดีรังสิตมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ท.3
8 ต.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
นายกเทศมนตรีร่วมกิจกรรมการกวนอาซูรอ ปี 2563
2 ก.ย. 63
รุ่นพี่ ม.3 ร่วมร้องเพลงเปิดหมวกช่วยซื้อชุดพละให้น้อง
6 ต.ค. 63
นายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2563
28 ก.ย. 63