การมารับนักเรียนชั้นอนุบาลกลับบ้าน
3 ก.ค. 2563

ประกาศฉบับนี้ใช้เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้น

เรื่องการมารับนักเรียนกลับบ้าน

  • ชั้นอนุบาล 1 มารับกลับบ้านเวลา 12.00 น.
  • ชั้นอนุบาล 2 มารับกลับบ้านเวลา 12.30 น.
  • ชั้นอนุบาล 3 มารับกลับบ้านเวลา 13.00 น.

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 63 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะมีคำสั่งมาใหม่)

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
นายกเทศมนตรีติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของ ท.3 เปิดเรียนวันแรก
1 ก.ค. 63
ท.3 ต้อนรับคณะผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายที่มารับตำแหน่งใหม่ในสำนักการศึกษา ทม.สก.
2 ก.ค. 63
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 63