ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 2563

ประกาศ

ธนาคารออมสิน โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ปีการศึกษา 2563 เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม เป็นต้นไป

เปิดทำการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
การมารับนักเรียนชั้นอนุบาลกลับบ้าน
3 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
โรงอาหารของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3 ก.ค. 63
ท.3 ต้อนรับคณะผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายที่มารับตำแหน่งใหม่ในสำนักการศึกษา ทม.สก.
2 ก.ค. 63
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 63