คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 2563

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทั้งในด้านวิชาการและการปกครอง ซึ่งข้อมูลต่างๆ ในคู่มือเล่มนี้ ล้วนแต่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและผู้ปกครอง

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้แก่โรงเรียน ในการดูแลบุตรหลานของท่านให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร หรือ คลิกที่นี่

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
การมารับนักเรียนชั้นอนุบาลกลับบ้าน
3 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
ท.3 ต้อนรับคณะผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายที่มารับตำแหน่งใหม่ในสำนักการศึกษา ทม.สก.
2 ก.ค. 63
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 63
โรงอาหารของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3 ก.ค. 63