ประกาศ! แจ้งวันเวลารับหนังสือเรียน จำหน่ายสมุด อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ฯลฯ
29 เม.ย. 2563

ตามที่โรงเรียนได้เลื่อนการเปิดเรียนตามมติ ครม. เป็นวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จึงขอแจ้งวันเวลาในการรับหนังสือเรียน จำหน่ายสมุด อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ฯลฯ ดังนี้

8 มิ.ย. 2563 : ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3
9 มิ.ย. 2563 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
10 มิ.ย. 2563 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
11 มิ.ย. 2563 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
12 มิ.ย. 2563 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3

ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15.30 น. หน้าอาคารชงโคและอาคารบานบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ท.3
20 เม.ย. 63
ท.3 ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย แจกประชาชนสุไหงโก-ลก
2 เม.ย. 63
ข่าวอื่นๆ