ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ อนุบาล 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 2563

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นอนุบาล 1 , 2

รายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563
ณ ห้องเรียนจีน โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารว่าง (ช่วงบ่าย) ปีละ 500 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษา ปีละ 400 บาท
3. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 200 บาท
4. ค่าที่นอน 270 บาท
5. ค่าอุปกรณ์อื่นๆ 330 บาท


รวม 1,700 บาท


*****หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ *****

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ประกาศ! แจ้งวันเวลารับหนังสือเรียน จำหน่ายสมุด อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ฯลฯ
29 เม.ย. 63
เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ท.3
20 เม.ย. 63
ข่าวอื่นๆ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ
21 ก.พ. 63
ท.3 ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย แจกประชาชนสุไหงโก-ลก
2 เม.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ประกาศ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563