นักเรียน ป.4-6 เข้าร่วมโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด
17 ม.ค. 2563

13-15 , 17 มกราคม 2563

นักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าร่วมโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโกลก

ขอขอบคุณวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ อนุบาล 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
20 ธ.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ม.ค. 63
นักเรียน ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)
19 ม.ค. 63