สรุปผลงานนักกีฬา ท.3 กีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ภาคใต้ ครั้งที่ 37 "เมืองชุมพรเกมส์"
30 ต.ค. 2562

สรุปเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 “เมืองชุมพรเกมส์” ณ จังหวัดชุมพร


เหรียญทอง 1 รายการ
- แบดมินตัน / หญิงคู่ 14 ปี / เด็กหญิงสุนิสา ทองเกลี้ยง + เด็กหญิงปัทวดี สกุลกาญจนาโชติ


เหรียญเงิน 2 รายการ
- แบดมินตัน / ชายเดี่ยว 16 ปี / นายพรประสิทธิ์ หิรัญชากร
- แบดมินตัน / คู่ผสม 12 ปี / เด็กชายอธินันท์ รักธรรม + เด็กหญิงสีตีคอลีเยาะ โต๊ะตาหยง

เหรียญทองแดง 10 รายการ
- แบดมินตัน / คู่ผสม 16 ปี / นายพรประสิทธิ์ หิรัญชากร + นางสาวภัทรนันท์ รัตนาไลย
- แบดมินตัน / ชายคู่ 16 ปี / นายพรประสิทธิ์ หิรัญชากร + เด็กชายภานุพงศ์ ไชยศรี
- แบดมินตัน / หญิงคู่ 16 ปี / นางสาวภัทรนันท์ รัตนาไลย + เด็กหญิงเอริสา บิลยะกุม
- แบดมินตัน / คู่ผสม 14 ปี / เด็กหญิงสุนิสา ทองเกลี้ยง + เด็กชายฟารีฟ หะมะ
- แบดมินตัน / หญิงเดี่ยว 14 ปี / เด็กหญิงสุนิสา ทองเกลี้ยง
- แบดมินตัน / ชายคู่ 12 ปี / เด็กชายอธินันท์ รักธรรม + เด็กชายพรประเสริฐ หิรัญชากร
- กรีฑา / วิ่งข้ามรั้ว 100 ม. หญิง / 18 ปี / เด็กหญิงอัจฉรียา สะมะแอ
- กรีฑา / วิ่ง 3,000 ม. หญิง / 16 ปี / เด็กหญิงนูรู มะนิง
- กรีฑา / วิ่ง 1,500 ม. หญิง / 16 ปี / เด็กหญิงนูรู มะนิง
- กรีฑา / วิ่ง 5,000 ม. ชาย / นายธาดาพงศ์ ศรีจันทร์

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีโอกาสก้าวต่อไปในระดับประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้

ขอขอบคุณท่านนายก, คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนักกีฬามาโดยตลอด

เป้าหมายต่อไป คือ ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์” วันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 นี้

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 ร่วมกิจกรรมงานฉลองอาคารสงเคราะห์ชาวสุไหงโกลกสามัคคีและวันไหว้ขนมบัวลอย
22 ธ.ค. 62
จิตอาสา ท.3 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม
22 ธ.ค. 62
ข่าวอื่นๆ
ผู้อำนวยการ ท.3 ทดสอบการอ่านภาษาไทยนักเรียนอนุบาล
21 พ.ย. 62
ผู้บริหารและคณะครู ท.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
3 ธ.ค. 62
ผู้กำกับและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ท.3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พ.ย. 62