สาธารณสุขพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายที่ ท.3
26 ต.ค. 2562

ทีมงานจากสาธารณสุข มาพ่นควันยาเพื่อลดปัญหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
ท.3 ต้อนรับคณะผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายที่มารับตำแหน่งใหม่ในสำนักการศึกษา ทม.สก.
2 ก.ค. 63
นายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการ Covid-19 ของ ท.3 ก่อนเปิดเรียน
29 มิ.ย. 63
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 63
x