ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562
14 ต.ค. 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน รร.เทศบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
โรงอาหารของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3 ก.ค. 63
นายกเทศมนตรีติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของ ท.3 เปิดเรียนวันแรก
1 ก.ค. 63
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 63
x