ท.3 ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
13 ต.ค. 2562

ผู้บริหารและคณะครู รร.เทศบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโกลก

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 ร่วมกิจกรรมงานฉลองอาคารสงเคราะห์ชาวสุไหงโกลกสามัคคีและวันไหว้ขนมบัวลอย
22 ธ.ค. 62
จิตอาสา ท.3 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม
22 ธ.ค. 62
ข่าวอื่นๆ
ผู้บริหารและคณะครู ท.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
3 ธ.ค. 62
ผู้อำนวยการ ท.3 ทดสอบการอ่านภาษาไทยนักเรียนอนุบาล
21 พ.ย. 62
คณะครู ท.3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 62