ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมกิจกรรม ท.3
1 ส.ค. 2562

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

"ภาษาถิ่น ภาษาไทย ภาษาชาติ"
ขอขอบคุณ...ท่านนายกสุชาดา พันธ์นรา และคณะผู้บริหารเทศบาลที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ขอขอบคุณ...วิทยากรผูเชี่ยวชาญด้านภาษาเจ๊ะเห ที่สละเวลามาให้ความรู้แก่เด็กๆ

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นด้วยดีเสมอมา

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ม.ค. 63
ผอ. ท.3 ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ม.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
20 ธ.ค. 62
ผู้บริหารและคณะครู ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
16 ม.ค. 63
ผู้บริหารและคณะครู ท.3 เป็นตัวแทนร่วมบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2 ธ.ค. 62