หน่วยงานด้านสาธารณสุขโกลก ให้ความรู้ไข้เลือดออกแก่นักรียน ท.3
19 มิ.ย. 2562

สาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลก โรงพยาบาลสุไหงโกลก และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลก มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลก โรงพยาบาลสุไหงโกลก และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลก และทีมงานทุกคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กๆ

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ม.ค. 63
ผอ. ท.3 ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ม.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
ทีมกรีฑา ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง พหุวัฒนธรรม 2019 ปัตตานี
21 ธ.ค. 62
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
นักเรียน ม.6 รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
19 ธ.ค. 62