หน่วยงานด้านสาธารณสุขโกลก ให้ความรู้ไข้เลือดออกแก่นักรียน ท.3
19 มิ.ย. 2562

สาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลก โรงพยาบาลสุไหงโกลก และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลก มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลก โรงพยาบาลสุไหงโกลก และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลก และทีมงานทุกคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กๆ

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 3 สุไหงโกลก มินิมาราธอน ครั้งที่​ 6
1 ก.ย. 62
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋วสุไหงโกลกมอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน
29 ส.ค. 62
ข่าวอื่นๆ
ผกก.สภ.โกลก ตรวจเยี่ยมและพบปะ ท.3
19 มิ.ย. 62
ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมกิจกรรม ท.3
1 ส.ค. 62
ทหาร ตำรวจ อำเภอ และผู้นำศาสนา พบปะพูดคุยกับนักเรียน ท.3
28 ส.ค. 62