ท.3 ร่วมจัดบูธและโชว์การแสดงในงานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562
24 เม.ย. 2562

22-28 เมษายน 2562
ทีมงาน ท.3 ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลอีกด้วย

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
คณะครู ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
24 เม.ย. 62
กองช่างเทศบาลปรับภูมิทัศน์อนุบาล ท.3 ก่อนเปิดภาคเรียน
23 เม.ย. 62
ข่าวอื่นๆ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 62
ครูและนักเรียน ท.3 ร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2562
13 เม.ย. 62
ครู ท.3 เข้าร่วมการอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์
11 มี.ค. 62