คณะครู ท.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
24 เม.ย. 2562
<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 ร่วมจัดบูธและโชว์การแสดงในงานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562
24 เม.ย. 62
กองช่างเทศบาลปรับภูมิทัศน์อนุบาล ท.3 ก่อนเปิดภาคเรียน
23 เม.ย. 62
ข่าวอื่นๆ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 62
ครู ท.3 ร่วมการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมต้น
6 เม.ย. 62