ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

ระดับอนุบาลปีที่ 1

ชั้นอนุบาล 1/1
1 ด.ช.ชาริฟ อีซอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.ณัฏธนันท์ ทองดี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.เตชิน สิงห์มณี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.ธนกฤต ไชยศรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.นัศรูน เจ๊ะมิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ช.นาฟี ลาเตะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ช.นาศีรุดดีน จาปา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ช.บูรฮานูดดีน ตะลีงอกะลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ช.มุสตอฟา ดือเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ช.มูฮัมมัดอาบีดี หะแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ช.มูฮัมหมัดอามีโรไอดี เจะเตะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ช.มูฮัมหมัดแฟรงกีส ตาเฮ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ช.วริทธิ์ เฉลิมไทย ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ช.อนันท์ ยูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ช.อนาวินทร์ ทองวงศ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ช.อัซดิน บือราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ช.อาฟิต ดาโอ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ช.อิฟฟาน มะเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ช.อีซอ อาแวนิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ญ.ซีตีฮาญา บินสะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ญ.ซูมัยรา มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ญ.นาเดียร์ คอเดร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ญ.นาบีลา เจ๊ะโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ญ.นูร์ฟาฮูดา ลอแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ญ.นูรุลณดา รอปะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ญ.บัตตรีชาร์ ขุนทองเพ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ญ.มุกตาพร พัฒนกุล ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ญ.โรสนาดียา เหสามิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ญ.วันนูวินดาเณีย บินวันเด็น ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ญ.ศิริพร พ่วงไผ่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ญ.อมานี กิตติชัย ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
32 ด.ญ.ฮัฟณีย์ มูซอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นอนุบาล 1/2
1 ด.ช.คุณานนท์ นาทุ่งมน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.ชยกร สาหลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.ซะห์บาน มีคุณก่อน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.ทวีวัฒน์ ชัยจักร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.ธนดล เทพสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ช.บุลญามีน ดาโอะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ช.ปกรณ์ ฤทธิเดช ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ช.ฟุรกอน บินอาแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ช.มูฮัมหมัดอาลีฟ เจ๊ะดือราแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ช.มุสลิม รายอตาเละ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ช.สิริศักดิ์ แก้วชานาญ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ช.สิทธิกานต์ มุสิก ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ช.อนันท์ ยูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ช.อาราฟัต กอดี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ช.อับดุลฮากีม บินอาแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ช.อาลิฟ เงาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ญ.กันย์สินี สูดิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ญ.กัญญาณัฐ พิงพุด ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ญ.กัญญาวีร์ สุตพรม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ญ.โซเฟีย ยาลาวัล ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ญ.ณัฐธยาน์ สุเรียมมา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ญ.นูรซาฮีดา สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ญ.นูรอัยนาอูมัยระห์ มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ญ.พัชรพร สายสุด ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ญ.พิยะดา แม่นปืน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ญ.มัลดีญา ทรายทอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ญ.วันไอร์ช่า แวสือแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ญ.วิรัญญา นรชาติพิทักษ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ญ.วรวลัญช์ เพชรศรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ญ.สรวีย์ วงศ์ดารารัตน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ญ.อาเมรา บินยาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
32 ด.ญ.โนร์ฟาดีรา ดอกบัว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นอนุบาล 1/3
1 ด.ช.ภีมพศ สุดภู่ทอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.มูฮัมหมัดชาฟิต หะมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.มูฮัมหมัดชาลิฟ มุสิกา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.มูฮัมหมัดฟาเดล เมืองจินดา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.มูฮัมหมัดอัซรัฟ แมแน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ช.มูฮัมหมัดอามีน อูเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ช.มูฮัมหมัดฮากิม มุสลีมิน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ช.มูฮัมหมัดฮากีมี มุสลีมิน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ช.มูฮาหมัดอัฟฟาน แมทาลง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ช.มูฮาหมัดอัสรี เจ๊ะมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ช.สุรเดช รัดรึงสุนทรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ช.อธิวัฒน์ บุญหมั่น ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ช.อภิวิทย์ หนูแป้น ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ช.อัฎฮา มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ช.อับดุลมานัฟ แยนา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ช.อานุภาพ ประเสริฐศรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ญ.กามีลา เจ๊ะมูซอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ญ.ซูไฮลา บินมะมิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ญ.ณัฐชา ว่องไว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ญ.ณัฐฏณิชา อบโอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ญ.นัสริน มาหะมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ญ.นาตาชา เจะแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ญ.นิบีบีนาชา ยะปา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ญ.นูรซาฟีรา อุมา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ญ.นูรุลซูฮาดา บินยา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ญ.โนร์ฟ้าเดีย ปูเต๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ญ.เปาะห์นูรอีมาน สาเหะอาแซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ญ.รุก็อยยะห์ ศรประดิษฐ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ญ.สุนิษา ยูโซะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ญ.สุภัสสรา เคลือบเพชร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ญ.อลิษา สะแต ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นอนุบาล 1/4
1 ด.ช.ชารีฟ บาราหาแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.ชารีฟ บือราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.ซายมูฮาหมัดรอญับ ยะโกะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.ธนากรณ์ สะโนทร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.นัสรี อาดัม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ช.พุทธะ   ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ช.มุสตากีม อับดุลรอโซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ช.มูฮัมหมัดซาฮีรัน สือนิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ช.มูฮัมหมัดฟะห์มี แวยูนุ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ช.มูฮัมหมัดอัยดีล บือซา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ช.วาลียุตดีน เจ๊ะอารง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ช.แวอักบัภร์ มณีไสย ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ช.อธิวัฒน์ หนูแก้ว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ช.อับดุลอาซีซุล หะมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ช.อัสรี สาเมาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ช.อามาน ดือราแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ช.อิมรอน ยะโกะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ช.อิสมาแอน ดือเระ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ญ.กวินธิดา เครื่องสนุก ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ญ.กัญญาณี บุญสว่าง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ญ.กัญญาพัทร น้าเกลี้ยง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ญ.เกวลินทร์ ทองเพชร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ญ.ซีตีนูรอัย เจ๊ะนอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ญ.นัสรินทร์ ยะโก๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ญ.นุสริน บูละ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ญ.นูร์อามานี มะยูโซะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ญ.โนร์ฟาติน กามาอุเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ญ.ภัทรวดี สุขแก้ว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ญ.โรสรินทร์ ทาห่า ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ญ.สุพิชชา มะแซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ญ.อัสวานี นานิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมกิจกรรม ท.3
1 ส.ค. 62
หน่วยงานด้านสาธารณสุขโกลก ให้ความรู้ไข้เลือดออกแก่นักรียน ท.3
19 มิ.ย. 62
ข่าวอื่นๆ
ครู ท.3 ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี
3 มิ.ย. 62
ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2562
13 มิ.ย. 62
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.โกลก เข้าตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน ป.5 และ ป.6
31 พ.ค. 62