นักเรียน ท.3 ร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
22 พ.ค. 2561

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหัวกุญแจ ในการรับคณะติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหัวกุญแจไประดับประเทศ

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
จนท.สาธารณสุขฉีดวัคซีน HPV ให้นักเรียน ท.3
18 ส.ค. 66
ครูและนักเรียนชั้น ม.2 ร่วมกิจกรรมในโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต "กิจกรรมปาเต๊ะ บาติกดูงามตา"
16 ส.ค. 66
ข่าวอื่นๆ